…topi, dsbnya. Perbanyakan dengan biji. Nama Lokal Pinang : Jambe, penang, wohan (Jawa). pineng, pineung, pinang,; Batang mayang, b. bongkah, b. pinang, pining, boni (Sumtra); Gahat, gehat, kahat, taan, pinang…